Аналіз шкідливого програмного забезпечення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11318
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Аналіз шкідливого програмного забезпечення : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технлогії спец. 125 «Кібербезпека» денної та заоч. форм навч. / уклад. О.І. Міскевич. - Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 36 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Міскевич О.І.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
miskevich87@gmail.com