Ефективні комунікації сфери гостинності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11322
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Ефективні комунікації сфери гостинності : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфери обслуговування спец. 242 Готельно-ресторанна справа денної та заоч. форм навч. / уклад. І. М. Кравчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 38 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ірина Салівончик
Електронна пошта
irunasm09@gmail.com