Згин транстропної плити, частково опертої на пружну основу

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11365
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Шваб'юк В. І., Ротко С. В., Швабюк В. В., Лелик Я.Р. Згин транстропної плити, частково опертої на пружну основу.
Актуальні проблем иінженерної механіки : тези доп. IХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17-20 трав. 2022 р. Одеса, 2022. С. 188-190.
Ключові слова
Згин, ізотропна плита, деформація, пружна деформація, основа Вінклера.
Дата публікації (рік)
Видавець
Одеса
Ініціали працівника
Лелик Ярослав Романович
Кафедра працівника
2021 Кафедра дизайну та графіки
Електронна пошта
jlelyk@gmail.com