Комп'ютерна лексикографія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11402
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Комп’ютерна лексикографія : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Філологія (Прикладна лінгвістика) галузі знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 Філологія денної та заоч. форми навч. / уклад.: С.В. Лавренчук, А.В. Шевчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 120 с.
Ключові слова
Лексикографія, електронні словники, WordNet, лексикографічна база даних, корпусна лінгвістика.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net