Фінанси малого бізнесу

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11418
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінанси малого бізнесу : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми „Фінансовий менеджмент” галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навч. / уклад. І.В. Олександренко. - Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 36 с.
Ключові слова
Малий бізнес, прибyток, фінанси малого бізнесy, фінансові резyльтати, фінансові ресyрси.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net