Аналітична хімія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11464
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Аналітична хімія : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Харчові технлогії» галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 181 Харчові технології денної та заоч. форм навч. / уклад. І.А. Мороз. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 44 с.
Ключові слова
Якісний аналіз, кількісний аналіз, аналітичний сигнал.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua