Інформаційно-комунікативні технології у сфері обслуговування

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11467
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційно-комунікативні технології у сфері обслуговування : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спец. 242 Туризм денної та заоч. форм навч. / уклад.: М. І. Лепкий, Л. Ю. Матвійчук, В. М. Подоляк. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 40 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
Ініціали працівника
Коваль А. В.
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
tgrs@lntu.edu.ua