Менеджмент туризму та готельно-ресторанної справи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11498
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Менеджмент туризму та готельно-ресторанної справи : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 242 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа освітніх програм «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 Сфера обслуговування денної та заоч. форм навч. / уклад. Ю.Є. Дащук. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 24 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Дащук Ю.Є.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
yli2204@ukr.net