Ділова українська мова та академічне письмо

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11501
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Николюк Т., Шкляєва. Н. Ділова українська мова та академічне письмо : навч. посіб. Луцьк, 2022. 65 с.
Короткий огляд (реферат)
Виклики сьогодення потребують від спеціалістів з вищою освітою орієнтації у питаннях мови: знати фахову термінологію, укладати документи, оформити та цитувати наукову літературу.
Для забезпечення належного рівня вивчення ділової української мови, академічного письма у вищих навчальних закладах необхідно засвоїти певний обсяг теоретичних відомостей із названої вище дисципліни.
Метою вивчення дисципліни «Ділова українська мова та академічне письмо» є оволодіння навичками усної і писемної мови, що потрібні для успішного навчання та майбутньої кар’єри; опанування знань із основ академічної культури та доброчесності; навчання критичному мисленню.
Завдання курсу – сформувати у студентів уміння написання текстів, навичок усного та писемного наукового мовлення, публічної презентації своїх думок.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net