Комп’ютерна лексикографія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11503
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Комп’ютерна лексикографія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Філологія» галузь знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 «Філологія» денної та заоч. форм навч. / уклад.: А. В. Шевчук, С. В. Лавренчук. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 100 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net