Технологія та обладнання садово-паркового господарства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11511
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технологія та обладнання садово-паркового господарства : метод. вказівки з курсу «Технологія та обладнання садово-паркового господарства» (практична частина) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» спец. 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Сацюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 36 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net