Трактори та автомобілі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11512
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Трактори та автомобілі : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» спец. 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В Сацюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 52 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Забродоцька Л.Ю.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра аграрної інженерії (МБФ)
Електронна пошта
yuvela@ukr.net