Інституціональне середовище цивільної безпеки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11516
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інституціональне середовище цивільної безпеки : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Цивільна безпека» галузь знань 26 Цивільна безпека спец. 263 Цивільна безпека денної та заоч. форм навч. / уклад. В.М. Стасюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 52 с.
Ключові слова
Цивільна безпека, промислова безпека, законодавство України.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Бондарчук Л.Ф.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)
Електронна пошта
l_bondarchuk@ukr.net