Економічне обгрунтування технічних рішень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11521
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економічне обгрунтування технічних рішень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Компютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец. 122 «Компютерні науки» / уклад. О.А. Урбан. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 64 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Вісина Т.М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
etme@lntu.edu.ua