Економічне обгрунтування технічних рішень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11523
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економічне обгрунтування технічних рішень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Компютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец. 122 «Компютерні науки» / уклад. О. А. Урбан. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 64 с.

Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Галазюк Наталія Миколаївна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
n.galazyk@lntu.edu.ua