CAD/CAM/CAE технології в машинобудуванні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11536
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
CAD/CAM/CAE технології в машинобудуванні : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навч. / уклад. О.Ю. Повстяной. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 84 с.
Ключові слова
Проектування, автоматизація, інформаційні технології, інженерний розрахунок, технологічний процес.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Валецький Б.П.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра прикладної механіки (ТФ)
Електронна пошта
b.valetsky@lntu.edu.ua