Методологія наукових досліджень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11538
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузь знань 27 Транспорт спец. 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад.: П.В. Мазилюк, В.І. Бодак. - Луцьк : ЛНТУ, 2021. - 60 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com