Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11545
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. /уклад.: М.А. Федонюк, В.В. Федонюк. - Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 24 с.
Ключові слова
Інформаційно-комунікаційні технології, екологія, лабораторні роботи.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Федонюк В.В.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)
Електронна пошта
ecolutsk@gmail.com