Експертиза паливно-мастильних матеріалів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11553
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Експертиза паливно-мастильних матеріалів : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форми навч. / уклад. В.В. Ткачук. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 52 c.
Ключові слова
Експертиза паливно-мастильних матеріалів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ