Командна робота та навички Soft Skills

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11557
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Командна робота та навички Soft Skills : метод. рекомендації до викон. практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’ютерні науки денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.В. Неділько, Н.А. Олексів. – Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 53 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Неділько Ольга Володимирівна
Факультет працівника
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
o.nedilko@lutsk-ntu.com.ua