Проектування транспортно-складських комплексів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11565
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Проектування транспортно-складських комплексів : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузь знань 27 Транспорт спец. 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Грабовець, В. П. Онищук. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 191 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com