Основи експлуатації автомобільних доріг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11569
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи експлуатації автомобільних доріг : метод. вказівки до викон. практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освіти освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації Автомобільні дороги та аеродроми денної та заоч. форм навч. / уклад. В.О. Процюк. - Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 60 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Талах Л.О.
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)
Електронна пошта
ludmilatalah@gmail.com