Геоекономічні стратегії національних економік

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11580
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Геоекономічні стратегії національних економік : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. Л. В. Корольчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 174 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Корольчук Леся Валеріївна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
l.korolchuck@lutsk-ntu.com.ua