Основи дипломатії та конфліктології

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11581
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Основи дипломатії та конфліктології : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. Л. В. Корольчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 40 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Корольчук Леся Валеріївна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
l.korolchuck@lutsk-ntu.com.ua