Антикризове управління підприємством

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11596
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Кривов’язюк І.В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. 3-тє вид, доп. і перероб. Київ : Кондор. 2020. 396 с.
Короткий огляд (реферат)
В навчальному посібнику розкрито місце, роль та особливості різних видів кризових явищ в діяльності підприємства, визначено їх зв'язок з концепцією його життєвого циклу, сформовано теоретичні та прикладні засади сучасного антикризового управління підприємством, зокрема розкриті методологія діагностики кризових явищ і фактори розвитку антикризового управління, механізми та стратегічні підходи в управлінні подоланням кризових явищ на підприємстві, антикризове управління підприємством в умовах глобальних катастроф.
Доповнює зміст навчального курсу перелік ключових понять, словник термінів, законодавчо-нормативна база, перелік питань до самоперевірки, навчальний практикум, список використаних джерел, що подані до кожного розділу.
Дане видання стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, так і для викладачів, працівників бізнес-структур, інших зацікавлених осіб, які виявляють інтерес до антикризової тематики.
Ключові слова
Криза, економічна циклічність, прогнозування кризових явищ, маркетингова антикризова стратегія, організаційна криза, антикризова політика в управлінні персоналом, технології антикризового управління, учасники у справі про банкрутство, управління конкурентоспроможністю підприємства, антикризове регулювання, державна антикризова політика,
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : Кондор
Ініціали працівника
Кривов’язюк І.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
igor.kryvovjazyuk@lntu.edu.ua