Згин транстропної плити, частково опертої на пружну основу

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11628
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Шваб’юк В.В., Лелик Я.Р. Згин транстропної плити, частково опертої на пружну основу // Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. IХ Міжнар. наук.-практ. конф. Заг. редакція ― М.Г. Сур'янінов. Одеса : ОДАБА, 2022. С.188-190.

Ключові слова
Згин ізотропних плит, гіпотеза Кірхгофа, теорія згину, контактні переміщення, деформація поперечного зсуву, обтиснення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Одеса : ОДАБА
Ініціали працівника
Лелик Ярослав Романович
Кафедра працівника
2021 Кафедра дизайну та графіки
Електронна пошта
jlelyk@gmail.com