Охорона праці в агропромисловому комплексі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11646
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Охорона праці в агропромисловому комплексі : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 Цивільна безпека спец. 263 Цивільна безпека денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.Ф. Бондарчук. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 80 с.
Ключові слова
Агропромисловий комплекс, безпека праці, пестициди, мінеральні добрива, ризик. травматизм.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Бондарчук Л.Ф.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)
Електронна пошта
l_bondarchuk@ukr.net