Охорона праці в агропромисловому комплексі

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11647
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Охорона праці в агропромисловому комплексі : метод. вказівки до практичних занять та викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 Цивільна безпека спец. 263 Цивільна безпека денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.Ф. Бондарчук. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 40 с.
Ключові слова
Промислове освітлення, шум, мікроклімат, заземлення, евакуація, надзвичайні ситуації.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Бондарчук Л.Ф.
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)
Електронна пошта
l_bondarchuk@ukr.net