Методологія наукових досліджень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11670
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» галузі знань Публічне управління та адміністрування програми спец. Публічне управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л. Г. Ліпич, Н. В. Ковальчук. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 34 с.
Ключові слова
Методологія, наукові дослідження.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua