Бази даних

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11692
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Бази даних : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Лавренчук. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 116 с.
Ключові слова
Бази даних, SQL, MySQL, моделі даних.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лавренчук С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
swit_lanka@ukr.net