Комунікації в публічному управлінні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11704
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Комунікації в публічному управлінні : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спец. 281 Публічне управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. В. Л. Галущак. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 146 с.
Ключові слова
Комунікації, публічне управління.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua