Управління проєктами у цивільній безпеці

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11723
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління проєктами у цивільній безпеці : метод. вказівки до практичних занять та викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спец. 263 Цивільна безпека денної та заоч. форм навч. / уклад. М. В. Рудинець. – Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2022. – 72 с.
Ключові слова
Управління проєктами, цивільна безпека.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Рудинець Микола
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)
Електронна пошта
rudinetc@gmail.com