Технології управління персоналом

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11734
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології управління персоналом : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління в системі соціального забезпечення» галузі знань 23 «Соціальна робота» спец. 232 «Соціальне забезпечення» денної та заоч. форм навч. / уклад. І. В. Шубала. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 60 с.
Ключові слова
Лізинг, рекрутинг персоналу, аутсорсинг, реінженіринг.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua