ЕНДОГЕННО ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: стратегія формування та механізми реалізації: Монографія.

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11735
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Вахович І. М., Забедюк М. С. ЕНДОГЕННО ОРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: стратегія формування та механізми реалізації : монографія. Луцьк : РВВ Л НТУ, 2012. 272 с.
Короткий огляд (реферат)
У монографії досліджено тсорстико-методологічні підходи до формування та реалізації стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону. Запропоновано методику оцінки ендогенної орієнтованості розвитку регіону, що полягає у визначенні ендогенної забезпеченості, ендогенної ефективності та ендогенної спроможності регіонів. Обгрунтовано альтернативні варіанти стратегій ендогенно орієнтованого розвитку на основі групування регіонів України за його типами, розроблено інструментарій фінансового стимулювання ендогенно орієнтованого розвитку регіонів України, визначено переваги застосування кластсрного підходу до реалізації стратегії.
Видання передбачене для науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Розвиток регіону, ендогенно-орієнтований розвиток.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : РВВ ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua