Регіональні ринки медичного туризму: особливості формування та розвитку в Україні

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11740
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Монографія спрямована на обґрунтування теоретичних і прикладних засад розробки механізмів формування та розвитку регіональних ринків медичного туризму в Україні. Обґрунтовано сутність, передумови та інституціональне середовище формування регіонального ринку медичного туризму, виокремлено особливості його розвитку в розвинених країнах світу. Запропоновано методичні підходи до оцінки передумов формування регіональних ринків медичного туризму в Україні, що передбачає аналіз рівня сформованості медичної, туристичної та інфраструктурної підсистем такого ринку. Результатом проведеного аналізу є виокремлення регіональних осередків формування ринку медичного туризму в Україні. Розроблено модель оцінки мультиплікативного ефекту від розвитку медичного туризму для регіональної економіки, обґрунтовано застосування інноваційних технологій при наданні туристичних послуг на регіональному ринку медичного туризму, доведена доцільність застосування кластерного підходу при формуванні та розвитку регіонального ринку медичного туризму.
Видання передбачене для науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, медичних закладів та туристичного бізнесу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
Короткий огляд (реферат)
Вахович І. М., Малімон В. В. Регіональні ринки медичного туризму: особливості формування та розвитку в Україні : монографія. Луцьк : Волиньполіграф, 2013. 254 с.
Ключові слова
Регіональні ринки, медичний туризм.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Волиньполіграф
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua