Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнес-процесів: магістерськи курс

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11741
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Вахович І. М. Фінансовий менеджмент та фінансовий інжиніринг бізнес-процесів: магістерський курс: навч. посіб. : в 2 т. / І.М. Вахович, В.Г. Поліщук. - 2-ге вид. - Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2014. - Т.1: Фінансовий менеджмент бізнес-процесів. - 2014. - 640 с.
Короткий огляд (реферат)
Навчальний посібник складається з двох томів, які у комплексі розкривають зміст магістерського курсу з фінансового менеджменту та фінансового інжинірингу бізнес-процесів. У першому томі розглядаються сутність, зміст, методологічні основи фінансового менеджменту; особливості фінансового планування, прогнозування, аналізу та контролю; прийоми управління інвестиційною діяльністю підприємства, його активами, капіталом, грошовими потоками, фінансовими ризиками; завдання та методи антикризового менеджменту бізнес-процесів. У другому томі посібника розглядаються теоретичні концепції фінансового інжинірингу; систематизовано його інструменти; проаналізовано строкові, похідні інструменти, фінансові інструменти з фіксованим доходом та фінансові інструменти власного капіталу, гібридні та синтетичні інструменти, а також корпоративні стратегії фінансового інжинірингу: ризик-менеджмент, сек’юритизація, стратегічні концепції управління вартістю бізнесу, концепції з управління вартістю бізнесу; електронний трейдинг та програмна торгівля.
Навчальний посібник передбачений для студентів вищих навчальних закладів, науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур, аспірантів.
Ключові слова
Фінансовий менеджмент.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : СПД Гадяк Ж.В.
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua