Публічне управління та право. Ч. 2. Публічне право

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11747
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Публічне управління та право. Ч. 2. Публічне право : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 281 Публічне управління галузі знань 28 Публічне управління спец. 281 Публічне управління та адміністрування для денної та заоч. форм навч. / уклад. Я. І. Ленгер. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 148 с.
Ключові слова
Публічне право.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua