Публічне управління та право. Ч. 2. Публічне право

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11748
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Публічне управління та право. Ч. 2. Публічне право : метод. рек. до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 281 Публічне управління галузі знань 28 Публічне управління спец. 281 Публічне управління для денної та заоч. форм навч. / уклад. Я. І. Ленгер. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 32 с.
Ключові слова
Публічне право.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua