Методологія наукових досліджень та системне мислення

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11751
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень та системне мислення : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» галузі знань Публічне управління та адміністрування програми спец. Публічне управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л. Г. Ліпич, Н. В. Ковальчук. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 34 с.
Ключові слова
Методологія, наукові дослідження, системне мислення.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua