Стратегічне управління та прийняття рішень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11753
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Стратегічне управління та прийняття рішень : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» спец. 281 Публічне управління та адміністрування галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. С. Вавдіюк. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 26 с.
Ключові слова
Стратегічне управління, прийняття рішень.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua