Управління стресом

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11781
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління стресом : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Управління в системі соціального забезпечення», галузі знань 23 Соціальна робота, спец. 232 Соціальне забезпечення, денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. М. Василик. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 64 с.Ключові слова
Стрес, види стресу, методи діагностики та оцінки стресу, професійний стрес, способи подолання стресу, стрес-менеджмент в організації.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Василик Н.М.
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра менеджменту (ФБ)
Електронна пошта
n.vasilik@lntu.edu.ua