Електронні пристрої та системи телекомунікаційних комплексів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11803
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Електронні пристрої та системи телекомунікаційних комплексів : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка», галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації, спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.Ю. Заблоцький, В.В. Лишук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 63 с.
Ключові слова
Напівпровідникові прилади, транзистори, підсилювачі, генератори.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лишук В.В.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
vlyshuk@gmail.com