Управління якістю туристичних послуг

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11805
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Управління якістю туристичних послуг : управління якістю туристичних послуг конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Туризм» галузі знань 24 Сфера обслуговування спец. 242 Туризм денної та заоч. форми навч. / уклад.: Л.Ю. Матвійчук, І.В. Турський. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 88 с.Ключові слова
Управління якістю, туристичні послуги, турагенти, туроператори.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Коваль А. В.
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
tgrs@lntu.edu.ua