Технологічні методи підвищення ресурсу експлуатації машин і механізмів

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11814
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технологічні методи підвищення ресурсу експлуатації машин і механізмів : метод. вказівки до викон. комплексного практичного індивідуального завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Л. М. Самчук. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 84 с.
Ключові слова
Поверхня деталей, зношування, технологічний процес, дефектація, відновлення, механічна обробка.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Валецький Б.П.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра прикладної механіки (ТФ)
Електронна пошта
b.valetsky@lntu.edu.ua