Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11819
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Нужна О. А. Аналіз структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф. м. Луцьк, 24 черв. 2022 р. Луцьк, 2022. Вип. 14. С. 146-148.
Ключові слова
Аналіз, джерела фінансових ресурсів, сільськогосподаарські підприємсва, фінансові ресурси.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Нужна Оксана Анатоліївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
o.nuzhna@lutsk-ntu.com.ua