Економіко-математичне моделювання в управлінні фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11820
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Нужна О. А. Економіко-математичне моделювання в управлінні фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 02 листоп. 2022 р. Харків 2022. С. 98-100.
Ключові слова
Економіко-математичне моделювання, сільськогосподарські підприємства, управління, фінансові результати.
Дата публікації (рік)
Видавець
Харків : ХНАДУ
Ініціали працівника
Нужна Оксана Анатоліївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
o.nuzhna@lutsk-ntu.com.ua