Технології одержання і властивості монокристалів PbI2

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11866
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Фурс Т. В., Гулай О. І., Шемет В. Я., Шваб’юк В. І. Технології одержання і властивості монокристалів PbI2 : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 148 с.
Короткий огляд (реферат)
Монографія присвячена проблематиці отримання якісних структурно-однорідних монокристалів PbI2 високого ступеня чистоти та задовільного габітусу. Подано результати досліджень структури, дефектності та фізичних властивостей монокристалів PbI2 залежно від технологічних умов одержання.
Видання передбачене для студентів і викладачів закладів вищої світи, аспірантів, науковців та фахівців в області напівпровідникового матеріалознавства.
Ключові слова
Монокристал, структура, властивості, напівпровідник, метод синтезу.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
ISBN
Ініціали працівника
Гулай О.І.
Факультет працівника
2020 Технологічний факультет
Кафедра працівника
Кафедра матеріалознавства (ТФ)
Електронна пошта
o.hulai@lntu.edu.ua