Транснаціоналізація світової економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11867
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Транснаціоналізація світової економіки : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.М. Галазюк. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 107 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Галазюк Наталія Миколаївна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
n.galazyk@lntu.edu.ua