Англійська мова

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11876
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Англійська мова : метод. вказівки до практичних занять та самостійної робот роботи для студентів І-ІІ курсів усіх спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навч. / уклад.:В.Б. Приходько, С.І. Лобанова. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 30 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net