Фізика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11887
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фізика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Л.В. Ящинський, Д.А. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 82 с.
Ключові слова
Швидкість, прискорення, закони Ньютона, сила, енергія, закони збереженя, рівняння стану, ідеальний газ, ізопроцеси, теплоємність, робота, цикл Карно, внутрішня енергія, закон Ома, закон Ампера, магнітний потік, феромагнетики, інтерференція, дифракція, фотоефект, постулати Бора, ядерні реакції.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Крадінова Т.А.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
rimta@ukr.net